Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Links:

Aalborg Universitet
https://www.aau.dk

ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber
https://www.atv.dk

Astra – det nationale naturfagscenter
https://astra.dk

BLOOM – festival om natur & videnskab
https://www.bloom.ooo

Brorfelde Observatoriet – Danmarks Naturvilde Opdagelsescenter
https://brorfelde.dk

Børne- og Undervisningsministeriet
https://www.uvm.dk

Carlsbergfondet
https://www.carlsbergfondet.dk/da

CBS – Copenhagen Business School
https://www.cbs.dk/en

Climate Planet Foundation – global digital university
https://climateplanetfoundation.org

Copenhagen Capacity – erhvervsdrivende fond
https://www.copcap.dk

CPH:DOX – documentarfilm festival
https://cphdox.dk/da/

Danmarks Biblioteksforening
https://www.db.dk/

Danmarks Fysik– og Kemilærerforening
https://fysik-kemi.dk

Danmarks Jernbanemuseeum
https://www.jernbanemuseet.dk/

Danmarks Tekniske Museum
https://tekniskmuseum.dk/

Danske Universiteter
https://dkuni.dk/

Det Kongelige Akademi

https://kglakademi.dk/arkitektur

Det Kongelige Teater
https://kglteater.dk

DI – Dansk Industri
https://www.danskindustri.dk/

DM – Dansk Magisterforening
https://dm.dk/

DR skole 
https://dr.dk

DTU
https://www.dtu.dk

Energimuseet
https://energimuseet.dk/

Engineer the Future
https://engineerthefuture.dk/

even production
https://even-production.dk/

Experimentarium
https://www.experimentarium.dk/

Fjord & Bælt
https://fjordbaelt.dk/

Folkeuniversitetetscenteret Skærum Mølle
https://skaerum.dk/

Folkeuniversitetet København
https://www.fukbh.dk

Folkeuniversitetet Aarhus
https://fuau.dk/aarhus/

FOSS
https://www.fossanalytics.com

Frederiksberg Museerne
https://frederiksbergmuseerne.dk/en/

Geocenteret Møns Klint
https://moensklint.dk/

Geoparken Odsherred
https://geoparkodsherred.dk/

Golden Days – festival
https://goldendays.dk/

Historiske Dage – festival
https://historiskedage.dk/

House of Science – Sønderborg
http://www.houseofscience.dk

IDA – ingeniørforeningen i Danmark
https://ida.dk

ITU – IT Universitetet i København
https://www.itu.dk/

IYBSSD2022 – International Year of Basic Science for Sustainable Development
https://www.iybssd2022.org/

Kattegatcentret
https://www.kattegatcentret.dk/

Kroppedal Museum
https://kroppedal.dk/

Københavns Universitet
https://www.ku.dk/

Kåre & Emil
https://www.youtube.com/channel/UC6497y5zaT2JqFaY5njLfjALex.dk
https://lex.dk

LIFE Fonden
https://life.dk

Limfjordsteateret
https://limfjordsteatret.dk/

Marstal Søfartsmuseum
https://www.marmus.dk

M/S – Museet for Søfart
https://mfs.dk/

Nationalmuseet
https://natmus.dk

Naturama
https://naturama.dk

Naturhistorisk Museum Aarhus
https://www.naturhistoriskmuseum.dk

Naturvidenskabernes Hus
https://www.nvhus.dk

Nobody
http://www.nobodycph.com

Odense Zoo
https://www.odensezoo.dk

Planetarium
https://planetarium.dk

Postnord – frimærker
https://www.postnord.dk/filateli/frimarkeprogram

RUC – Roskilde Universitet
https://ruc.dk

Science Museerne Aarhus Universitet
https://sciencemuseerne.dk

SDU – Syddansk Universitet
https://www.sdu.dk

SNU – Selskabet for Naturlærens Udbredelse
https://naturlæren.dk

Sigurd Barrett
https://sigurdbarrett.dk

SMK – Statens Museum for Kunst
https://www.smk.dk

Statens Naturhistoriske Museum
https://snm.ku.dk

Teateret GLiMT
https://glimt.info

Teknologipagten
https://www.teknologipagten.dk

Teknologisk Institut
https://www.teknologisk.dk

THIS – festival
https://thisaarhus.com

TV2
https://tv2.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet
https://ufm.dk

UNESCO Danmark
https://www.unesco.dk

UNF – Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
https://unf.dk

Universe – naturvidenskabelige oplevelsespark
https://universe.dk

Videnskab.dk
https://videnskab.dk

ZOO København
https://www.zoo.dk

Ørsted – energiselskab
https://orsted.dk