Alt i universet er opbygget af små partikler

Alt i hele universet er opbygget af de 118 forskellige grundstoffer, der indgår i det, der kaldes det periodiske system. Til sammenligning så findes der over 3700 forskellige legoklodser. Grundstofferne er opbygget af atomer, som er byggesten for levende væsner som mennesker og dyr, og for ting, vi bruger i hverdagen, som plastik og metal, og for fjerne stjerner og planeter.

Nogle materialer er rene grundstoffer, det vil sige, at de kun består af ét slags atom. Det er for eksempel tilfældet for aluminiumsfolie (også kaldet sølvpapir), som kan bruges til at pakke madvarer ind i, mens kobberledninger og sølv- og guldsmykker kun er næsten rene, da de også indeholder andre grundstoffer, som gør dem mere robuste i brug. Men langt de fleste materialer består af flere slags atomer. Stål, som vi bruger til at lave stærke konstruktioner med, består typisk af en blanding af jern og kulstof samt andre grundstoffer som f.eks. nikkel. Det er blandingsforholdet og måden, det er bearbejdet på under sammenblandingen, der bestemmer, hvor stærkt og hvor bøjeligt det er.

Mange ting som f.eks. vand (også kaldet H2O) kan enten være på fastform som is, eller på gasform som vanddamp eller på flydende form som flydende vand. Typisk vil ting opnå fast form, når de bliver meget kolde, og på gasform når de bliver meget varme. Flydende kvælstof skal være meget meget koldere end vand, før det bliver til is, til gengæld er det kun flydende, når det er meget koldt eller er det på gasform som luft.

image description
image description

Skrevet af astrofysker Anja C. Andersen